Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number

6.01.2017

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu (01/2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on EVS/TK 63 „Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamine“.

10 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 927 „Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit EVS 815:2003 „Mais. Niiskusesisalduse määramine“, EVS-EN 14610:2005 „Welding and allied processes - Definitions of metal welding processes“, EVS-EN 728:2000 „Plastist torustiku- ja kanalisüsteemid. Polüolefiintorud ja -liitmikud. Oksüdatsiooni induktsiooniaja määramine“.

2 uut eestikeelset standardiparandust - EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“, EVS 812-7:2008/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 21 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmed, Määrus 1275/2008 Ökodisaini nõuded elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimisele ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2