Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uus CEN-i komitee asutatud – digifilmide säilitamine

26.09.2017

2017-09-12 lõppenud hääletuse tulemusel sai asutatud uus CEN-i komitee CEN/TC 457 „Preservation of Digital Cinema Movies“ (Digifilmide säilitamine).

Käsitlusala hõlmab digifilmide säilitamise tarbeks pikaajalise formaadi määratlemist ja standardimist. Lisaks täpsustatakse meetodid andmetervikluse ja kvaliteedi tagamiseks. Formaat on ette nähtud kasutamiseks nii digiteeritud analoogfilmide kui ka uuema digisalvestatud sisu jaoks. Käsitlusala ei hõlma leviformaatide standardimist.

Sekretariaati hakkab haldama Saksa standardiorganisatsioon (DIN), kelle algatusel ka komitee asutamise ettepanek tehti. Komitee asutamise poolt olid 17 CEN-i liiget ja vastu 1 (Holland). Peale sakslaste on aktiivselt lubanud töös osaleda Austria (ASI), Prantsusmaa (AFNOR), Norra (SN) ja Slovakkia (UNMS).

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust, kontaktiks on Lauri Pähklimägi.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2