Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Vananevad ühiskonnad (Ageing Societies)

18.09.2017

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel Suurbritannia standardimisorganisatsiooni BSI ettepanek asutada uus tehniline komitee – vananevad ühiskonnad (Ageing Societies). BSI on valmis ka uue komitee sekretariaati haldama.

Plaanitav tööprogramm arendab elukestvat tuge ja elukvaliteeti vananevas ühiskonnas. Soovitakse võimaldada inimestel jääda iseseisvaks kogu eluks ja tunda ennast väärtusliku ja kogukonda panustavana. Teenuseid ja tooteid, mis aitavad vananeva ühiskonnaga toime tulla vaadeldakse standardeid luues terviklikult. Soovitakse luau standardeid erinevates valdkondades (nt. vananev tööjõud, tervishoiu edendamine ja ennetavad hooldusteenused eakatele, sotsiaalne sidusus jt).

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 23.10.2017.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik  Pirkko-Liisa Meius. 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2