Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue ISO komitee asutamiseettepanek –Pakendamismasinad

26.07.2017

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on esitatud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Packaging machinery. Komitee loomise ettepaneku tegi Itaalia standardimisorganisatsioon UNI ning itaallased on valmis haldama komitee sekretariaati.

Uue komitee käsitlusala oleks välja töötada rahvusvahelised standardid, mis käsitleks/määratleks pakkimismasinate terminoloogia, klassifikatsiooni, disaini ning ohutuse. Komitee käsitlusala oleks piisavalt lai, et katta kõik masinad, mida kasutatakse toodete pakendamisel. ISO tasemel ei ole antud valdkonnas hetkel kehtivaid standardeid, aga komitee hakkaks tegema tihedat koostööd olemas oleva komiteega ISO/TC 199 „Masinaohutus“ (Safety of machinery).

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud üksi Eesti tehniline komitee.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.10.2017.

Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2