Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue CEN-i komitee asutamiseettepanek – Taime biostimulandid ja põllumajanduslikud mikroorganismid

6.03.2017

Euroopa standardimisorganisatsioon CENi on esitatud ettepaneku asutada uus tehniline komitee taime biostimulantide käsitlemiseks ingliskeelse pealkirjaga: Plant Biostimulants and Agricultural Micro-Organisms. Komitee asutamise ettepaneku on teinud Prantsuse standardimisorganisatsioon AFNOR, mis on ka potentsiaalne kandidaat haldama komitee sekretariaati selle loomise korral.

Pakutava komitee käsitlusalaks oleks: taime biostimulantide, sh põllumajanduslike mikroorganismide, nimetuste, spetsifikatsioonide (sh ohutusnõuded), märgistamise ja katsemeetodite standardimine Euroopas. Komitee käsitlusalast jääksid välja väetised, kasvatusvahendid ja pinnase parendajad, mis on juba Euroopa tasandil standardimisega kaetud.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi ja/või kommentaaride korral komitee asutamisettepaneku osas kontaktiks Martin Merimaa (martin@evs.ee; 6055 058).

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2