Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number

17.08.2017

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine (16.08.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

3 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 378-1:2016 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valiku kriteeriumid“, prEN 60445:2016 „Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Seadmeklemmide, juhtide otsastuste ja juhtide tuvastamine“, prEVS-IEC 60050-448 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 448: Elektrisüsteemi kaitse“.

Koostamisel on 2 uut algupärast - prEVS 912 „Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika“, prEVS 913 „Kütusetankurid. Taatlusmetoodika“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 80000-14:2009 "Quantities and units - Part 14: Telebiometrics related to human physiology".

Teade Euroopa standardi olemasolust -  EN 71-3:2013+A2:2017 „Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon“ ja EN 16798-3:2017 „Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)“ eeldatav aeg avaldamiseks Eesti standardina on 10.2017

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus, Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Komisjoni määrused 65/2014 ja 66/2014  Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistus ja ökodisaini nõuded, Komisjoni määrused 665/2013 ja 666/2013 Tolmuimejate energiamärgistus ja ökodisaini nõuded.

Head lugemist

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2