Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number

4.12.2017

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene (01.12.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

8 uut tõlget kommenteerimisel – CEN/TS 17227:2017 „Ilusalongiteenused. Intensiivsed iluhooldused kasutamiseks koos standardiga EN 17226:2017“, EVS-EN 12004-1:2017 „Plaatimissegud ja -liimid. Osa 1: Nõuded, toimivuse püsivuse hindamine, liigitamine ja märgistamine“, EVS-EN 13402-3:2017 „Rõivaste suurustähistus. Osa 3: Kehamõõtudele ja mõõtevahemikele tuginev suurusmärgistus“, EVS-EN 15824:2017 „Orgaaniliste sideainete põhised välis- ja sisekrohvid. Spetsifikatsioonid“, EVS-EN 16992:2017 „Tolliesindajate pädevus“, EVS-EN 747-2:2012+A1:2015 „Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 2: Katsemeetodid“, prEN ISO 12944-4 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate pinnakattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine“, prEVS-EN 17226 „Ilusalongiteenused. Nõuded ja soovitused teenuse pakkumiseks“.

Tühistamisküsitlusel on 6 standardit - EVS-EN 12575:2000 „Plastid. Termoreaktiivsed vormitavad kompaundid. Kiu märgumisastme määramine vormitavatest kompaundidest tehtud lehtmaterjalides (SMC)“, EVS-EN 130200:2002 „Sectional Specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte“, EVS-EN 130201:2002 „Blank Detail Specification: Fixed Tantalum Capacitors with Solid Electrolyte, Porous Anode (SUB-FAMILY 3)“, EVS-EN 130202:2002 „Blank Detail Specifiation: Fixed tantalum capacitors with non-solid electrolyte, porous anode (sub-family 2)“, EVS-EN 13585:2002 „Foodstuffs - Determination of  fumonisins B1 and  B2  in maize - HPLC method  with solid phase extraction clean-up“, EVS-EN ISO 15225:2016 „Medical devices - Quality management - Medical device nomenclature data structure“ (ISO 15225:2016)

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-HD 60364-6:2016/AC:2017 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed, Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed, Direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiinivahendid, Direktiiv 98/79/EÜ In vitro meditsiinivahendid.

Head lugemist

Print  
Pysiklient2 Infoteenus