Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Avaldatud on ülekäiguradade lisavalgustusega valgustamise standardid EVS 935-1:2017 ja EVS 935-2:2017

7.04.2017

Aprillikuu EVS Teatajaga jõustusid tehnilise komitee EVS/TK 24 "Valgustehnika" koostatud algupärased standardid ülekäiguradade lisavalgustusega valgustamise kohta.

EVS 935-1:2017 "Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused"
käsitleb avalikult kasutatavaid, pimeda ajal valgustatud kohalike teede ülekäiguradasid, millele paigutatakse lisavalgustus. Standard ei käsitle riigiteede ülekäiguradade lisavalgustusega valgustamist.

EVS 935-2:2017 "Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine" sätestab, mil viisil tuleb arvutada ja mõõta standardis EVS 935-1:2017 esitatud kvantitatiivselt käsitatavaid valgustehnilisi kvaliteedinäitajaid. Sätestused on vajalikud, et arvutusi võrreldavalt ja mõõtmisi ühetaoliselt sooritada saaks.

Standarditega on võimalik tutvuda ja osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Akadeemia tee 21/6.
EVS-i poolne kontaktisik on Lauri Pähklimägi.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2