Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Asutatud uus IEC komitee – kantavad elektroonilised seadised ja tehnika

23.02.2017

Korealaste ettepanekul on asutatud uus IEC tehniline komitee kantavate seadiste ja tehnika standardimiseks.

Tehnilise komitee IEC/TC 124 „Wearable Electronic Devices and Technologies“ sekretariaati haldab Korea. Kokku oli valdkonnast huvitunuid riike 17, neist 10 hakkab osalema aktiivselt osalejaliikmena ja 7 vaatlejaliikme staatuses (Eesti ei osale).

Käsitlusala eesti keeles
Elektrooniliste seadiste ja tehnika standardimine, mis käsitleb nahale kinnituvaid materjale ja seadiseid, siirdatavaid materjale ja seadiseid, söödavaid materjale ja seadiseid ning elektroonilist tekstiilist materjale ja seadiseid.
Ei hõlma: IEC komiteede TC 47, TC 62, TC 100, TC 108, TC 110, TC 119, SyC AAL ja asjassepuutuvate JTC 1 valdkondadesse jäävate eri artiklite standardimine.

Käsitlusala inglise keeles
Standardization in the field of wearable electronic devices and technologies which include patchable materials and devices, implantable materials and devices, edible materials and devices, and electronic textile materials and devices.
Excluded: Standardization for specific items in the field of the following IEC TCs: TC 47, TC 62, TC 100, TC 108, TC 110, TC 119, SyC AAL and relevant areas of JTC 1.


Lisainfo Standardikeskusest: Lauri Pähklimägi.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2