Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Koostamisel on standardi EVS 927:2017 „Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“ uustöötlus

29.09.2017

 EVS/TK 2 "Tsement ja lubi" ettepanekul on algatatud Eesti algupärase standardi EVS 927 "Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus" uustöötluse koostamine.

See Eesti standard rakendub põletatud põlevkivile (PP-le), mis saadakse põlevkivi termilisel töötlemisel ja saadud peendispersse mineraalosa separeerimise teel. PP koosneb klinkermineraalidest, vabast lubjast, dehüdratiseerunud kaltsiumsulfaadist, klaasifaasist ja lahustumatust vabast jäägist. Selle standardi kohaselt eristatakse PP eriliike:
— tsemendi PP,
— betooni PP,
— poorbetooni PP.
Selles Eesti standardis määratakse kindlaks põletatud põlevkivi omadused, vajalikud katsemeetodid ja vastavushindamise kord.
 
Uustöötluse eesmärgiks on täiendada standardit uue kasutusalaga – teedeehituse põletatud põlevkivi ja muuta/täiendada tsemendis kasutatava põletatud põlevkivi parameetreid. Kuna 2018 muutub põlevkivi põletamise tehnoloogia elektrijaamades, vajavad asjakohased nõuded muutmist/täpsustamist.
 
Standardikavand prEVS 927 on avalikul arvamusküsitlusel alates  EVS Teataja avaldamisest oktoobri keskel, kuni detsembrikuu keskpaigani ning kommentaare sellele ootame läbi Kommenteerimisportaali.
 
Kommenteerimisportaali kasutusjuhendi leiate siit.
EVS poolne kontaktisik on Sten Luide
Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2