Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Uue CEN-i komitee asutamisettepanek – kaughasartmänguteenused

12.05.2017

CEN-is on hääletusel „kaughasartmänguteenuste“ (Online gambling services) komitee asutamise ettepanek. Kuna asutamisettepaneku on teinud kaks CENi liiget, prantslaste AFNOR ja hollandlaste NEN, on Euroopa standardiorganisatsioonidel tarvis vastata ka küsimusele, kumba eelistada asutatava komitee sekretariaadi pidajana.

AFNORi pakutud käsitlusala hõlmab teavitamise tuumikelementide standardimist kaughasartmängude teenusepakkujatele tagamaks nende üle järelevalve.
Ingliskeelne käsitlusala
Standardization of core elements for reporting by online gambling services operators and suppliers, in support to the supervision of their activities.

NENi pakutud käsitlusala hõlmab nõuete standardimist, mis puutuvad kaughasartmängude korraldamisele, sh pakkumise, järelevalve ja hindamise nõuded, klienditugi ja kelmuste ärahoidmine tagamaks kaughasartmängude tööstuse vastutustundliku toimimise.
Ingliskeelne käsitlusala
Standardization of requirements pertaining to the provision of online gambling (services), such as requirements on offering, supervision and evaluation of online gambling (services), customer care and fraud prevention to ensure that the online gambling industry operates responsibly.
The work only concerns online gambling. Land based gambling is not included in the scope of the Technical Committee. Online gambling is defined as gaming and betting activities accessed by the consumers via the use of the internet, telephones, television and other electronic devices used for facilitating communication.

Antud valdkonnal on puutumus tehnilise komiteega EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“.
Arvamusi ja kommentaare uue CEN tehnilise komitee asutamise vajalikkuse osas ootame hiljemalt 10.07.2017. Standardikeskus hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 11.07.2017.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust, kontaktiks on Lauri Pähklimägi.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2