Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Uue ISO komitee „Kuld“ (v.a kullast ehted) asutamisettepanek

14.02.2017

Hiina on Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni ISO liikmetele esitanud ettepaneku uue valdkonna standardimiseks ja uue komitee „Kuld“ (gold) asutamiseks. Standarditavad teemad on kullamaak, kullakontsentraadid, kullasulamid (v.a kullast ehted), kullaühendid ja materjalid. Teemasid käsitletakse kolmes etapis järgmiselt:
– I etapp: terminoloogia, kullast toodete pakendamine, märgistamine, transport ja ladustamine;
– II etapp: katsetamine, analüüsimeetodid (sh keemilise analüüsi meetodid) ja füüsikaliste omaduste testimine;
– III etapp: tootestandardid, sh arendamine, utiliseerimine, ringlussevõtt ning nendega seotud ohutuse, keskkonnakaitse ja töötervishoiu teemad.

Valdkonna standardimist peetakse oluliseks, kuna tegu on kasvava valdkonnaga ning kulla kasutus laieneb. Selle tõttu nähakse vajadust rahvusvahelise kaubanduse arendamiseks ühtsetel alustel. Loodavate standardid aitavad kaasa ka kvaliteedikriteeriumite loomisele ning pakuvad tuge teiste tehniliste reeglite ja vastavushindamise protseduuride koostamiseks. Komitee sekretariaati on valmis hoidma Hiina, kellel on valdkonnas välja töötatud mh rahvuslikud standardid.

Eesti Standardikeskus kujundab seisukoha ja esitab huvi olemasolul seisukoha hiljemalt 16.03.2017.

Soovi korral saada teada rohkem ISO komiteede tööst ja uuest ettepanekust või osaleda standardimises on EVS-i kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus