Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Koostamisel kiilvaivundamentide tehniline spetsifikatsioon

7.07.2017

Kurmik AS esitas ning EVS/TK 13 „Ehituskonstruktsioonide projekteerimine“ on heaks kiitnud ettepaneku kiilvaivundamentide tehnilise spetsifikatsiooni koostamiseks.

Selle tehnilise spetsifikatsiooni eesmärgiks on laiendada kiilvaivundamentide kasutuselevõttu ning seeläbi säästa materjale, tõsta vundamentide ehitamise kiirust ning teha ehitustöid keskkonnasäästlikumalt.

Koostatavas tehnilises spetsifikatsioonis:
- määratakse kiilu kujuliste vaiade kuju iseloomustavad mõõtmed, rammitavate kiilvaiade kandevõime geotehniline kontroll, ehituskonstruktsioonide kiilvaiadele toetumis- ja kinnitumissõlmede näidisvariandid.
- kirjeldatakse kiilvaiade valikut ja kiilvaia, kui r/b elemendi arvutust, kiilvaiade kandevõime määramise meetodeid, kiilvaivundamentide geotehnilist projekteerimist.
- antakse juhised, kuidas kasutada kiilvaivundamentide geotehnilises projekteerimises seoseid prismaatiliste vaiade geotehnilise projekteerimise normidega.
- defineeritakse kiilvai, selle kuju, seni kasutuses olevat kiilvaiade nomenklatuuri ja kiilvaivundamenti, kui hoone kandetarindi osa, samuti uudseid termineid, mis on siin kasutusel.

Tehnilise spetsifikatsiooni kavandi arvamusküsitlusperiood toimub eeldatavasti september-oktoober 2017.

EVS-i poolne kontaktisik on Sten Luide

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2