Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number

20.11.2017

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine (17.11.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on 1 komitee - EVS/PK 46 „Arst-homöopaadi teenused“ ja asutatud 1 komitee EVS/TK 65 „Gaasitaristu“ (ümberregistreering PK/65-st).

6 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 60601-2-45:2011+A1:2015 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-45: Erinõuded mammograafiliste röntgenseadmete ja mammograafiliste stereotaktiliste seadiste esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN 747-1:2012+A1:2015 „Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 1: Ohutuse, tugevuse ja vastupidavuse nõuded“, EVS-EN 795:2012 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusseadmed“, prEN ISO 12944-2 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate pinnakattesüsteemidega. Osa 2: Keskkondade klassifikatsioon“, prEN ISO 12944-3 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate pinnakattesüsteemidega. Osa 3: Projekteerimispõhimõtted“, prEN ISO 14253-1 „Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise reeglid“.

Tühistamisküsitlusel on 4 standardit- EVS-EN 12308:2000 „Paigaldised ja seadmed veeldatud maagaasi jaoks. Veeldatud maagaasi torustikes kasutatavate äärikühenduste tihendite sobivuse katsetamine“, EVS-ISO 8421-3:1997 „Tuleohutus. Sõnavara. Osa 3: Tulekahju avastamine ja sellest teatamine“, EVS-ISO 8421-4:2000 „Tuleohutus. Sõnavara. Osa 4:Tulekustutusvahendid“, EVS-ISO 8421-5:1998 „Tuleohutus. Sõnavara. Osa 5: Suitsutõrje“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
AK portaal2 Pysiklient2