Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - "Keskkonnahoidlik rahastamine - Keskkonnahoidlike rahastamisprojektide hindamine"

9.08.2017
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee, mille eesmärgiks oleks koostada rahvusvaheline standard tööpealkirjaga: "Keskkonnahoidlik rahastamine - Keskkonnahoidlike rahastamisprojektide hindamine" (Green Finance: Assessment of Green Financial Projects). Ettepaneku projektkomitee moodustamiseks esitas SAC (Hiina standardimisorganisatsioon), Hiina on valmis ka projekti juhtima.
 
Keskkonnahoidlik rahastamine on investeeringute rahastamine, mis laiemas kontekstis vähendavad õhu-, vee-, ja pinnasereostust, kasvuhoonegaaside emissioone ning parandavad energiatõhusust, kasutades loodusvarasid säästvalt. Koostatav standard hõlmaks keskkonnahoidlike rahastamisprojektide klassifitseerimist ning looks raamistiku projektide hindamiseks (põhimõtted, käsitlusala, metodoloogia, protseduurid, aruandlus, vastavushindamisasutused).
 
Juhul kui projektkomitee saab heakskiidu soovitab ISO/CS moodustada uus töögrupp (WG) ISO/TC 207 - Environmental management juurde, kuna nimetatud komitee juba käsitleb kliimameetmete rahastamist. ISO/TC 207 kuulub EVS/TK 33 peegelkomiteede hulka.
 
Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 11.09.2017. EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi 12.09.2017.
Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.

 

 


 
Print  
Pysiklient2 Infoteenus