Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue CEN komitee asutamiseettepanek – Vetikad ja vetikatooted

16.01.2017

Euroopa Standardimiskomitee CEN on saanud ettepaneku asutada uus tehniline komitee „Vetikad ja vetikatooted“(ing.k „Algae and algae products“). Komitee asutamise ettepaneku tegi Hollandi standardimisorganisatsioon NEN ning hollandlased on valmis haldama komitee sekretariaati.

Uue komitee käsitlusala kohaselt töötatakse välja Euroopa standardid, mis määratleks vetikate ja vetikatoodete spetsifikatsioonid, klassifikatsioonid, terminoloogia ja määratlusmeetodid. Lisaks antakse juhised vetikate toormena või pooltootena kasutamiseks energia ja mitte-energiaga seotud toodetes. Kui on olemas tööstusharusid, kus on juba kehtivad sellise lähteaine omadusi (kvaliteet ja määratlemine) käsitlevad standardid, siis need loetakse asutatava komitee käsitlusalast välja jäävateks.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.04.2017. 

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2