Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu teine number

19.06.2017

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu teine (16.06.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

3 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN ISO 6887-4:2017 „Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 4: Erieeskirjad muude toodete ettevalmistamiseks“, EVS-HD 60364-5-537:2016 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja lülitamine“, IEC TR 61000-2-5:2017 et „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 2-5: Keskkond. Elektromagnetiliste keskkondade kirjeldus ja liigitus“.

Koostamisel on 6 uut algupärast standardit - prEVS 668 „Kukersiitpõlevkivi. Niiskuse määramine“, prEVS 812-3 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“, prEVS 812-4 „Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus“, prEVS 812-7 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“, prEVS 812-8 „Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus“, prEVS-EN 50341-2-20 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS 865-1:2013 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“, EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“, EVS-EN ISO 8502-12:2005 „Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 12: Field method for the titrimetric determination of water-soluble ferrous ions“.

Teade Euroopa standardi olemasolust -  EN 228:2012+A1:2017 „Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid“ ja EN 590:2013+A1:2017 „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2017.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 3 uut standardit – EVS-EN 14915:2013+A1:2017 „Täispuidust seina- ja laevooderdis. Omadused, nõuded ja märgistus“, EVS-EN 16687:2015 „Ehitustooted. Ohtlike ainete eraldumise hindamine. Terminoloogia“, EVS-EN ISO 14122-4:2016 „Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 4: Kinnitatud redelid“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.


Head lugemist!

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2