Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek „Ümberlaadimistega kohaletoimetamisteenused, temperatuuritundlike, külmutatud saadetiste korral – saadetiste maismaatransport ümberlaadimisega“

27.10.2017

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee, mille eesmärgiks oleks koostada rahvusvaheline standard tööpealkirjaga: "Ümberlaadimistega kohaletoimetamisteenused, temperatuuritundlike, külmutatud saadetiste korral – saadetiste maismaatransport ümberlaadimisega" (Indirect, temperature-controlled refrigerated delivery services – Land transport of parcels with intermediate transfer).

Ettepaneku projektkomitee moodustamiseks esitas JISC (Jaapani
standardimisorganisatsioon), mis on valmis ka projekti juhtima. Alusdokumendina kasutatakse briti standardimisorganisatsiooni BSI loodud dokumenti PAS 1018:2017.

Loodava standardi eesmärk on määrata kindlaks nõuded kohaletoimetamisteenuste pakkujatele, temperatuuritundlike saadetiste maismaatranspordi korral külmikautodes.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 01.12.2017. Täiendava info saamiseks on kontaktisik
Pirkko-Liisa Meius.
 

 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2