Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Arvamusküsitlusel maagaasitorustike standardi uustöötluse kavand prEVS 884

5.07.2017

Kuni 5.09.2017 on EVS-i arvamusküsitlusportaali kaudu võimalik lugeda ja kommenteerida standardi EVS 884:2005 uustöötluse kavandit prEVS 884 „Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele“.

Võrreldes eelmise väljaandega on mh uustöötluses
- ajakohastatud normiviited,
- lisatud terminitele ingliskeelsed vasted ja uued terminid kaitsevöönd (3.12) ja ohutuskuja,
- elektriõhuliinide ohutuskujad viidud vastavusse standardiga EVS EN 50341-2-20,
- redigeeritud üldtingimuste peatükk ning lisatud täiendavaid jaotisi.

Uustöötluse koostamisettepaneku kinnitas ning saatis kavandi arvamusküsitlusele EVS/PK 65 „Maagaasitorustik“.

Juhised kommenteerimisportaali kasutamiseks on toodud selle avalehel. Täiendavate küsimuste korral on EVS-i kontaktisik Lauri Pähklimägi.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2