Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Sotsiaalne vastutus (Social Responsiblity)

9.08.2017

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel SIS-I (Rootsi standardimisorganisatsioon) ettepanek asutada uus tehniline komitee - sotsiaalne vastutus (Social Responsibility). SIS on ka valmis komitee sekretariaati haldama.

Uue komitee eesmärk on sotsiaalse vastutuse valdkonna standardiseerimine. Aluseks on standard ISO 26000 (Guidance on social responsiblity).

Sotsiaalne vastutus on organisatsiooni vastutus oma otsuste ja tegevuste mõjude eest ühiskonnale ja keskkonnale läbipaistva ja eetilise käitumise kaudu, mis

panustab jätkusuutlikku arengusse, sealhulgas ühiskonna tervisesse ja heaollu;

arvestab huvirühmade ootustega;

on vastavuses asjakohaste seaduste ja rahvusvaheliste käitumisnormidega;

on organisatsiooni lõimitud ja kajastub suhetes partnerite ja huvirühmadega

Standardivaldkond on seotud EVS/TK 33 "Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine" käsitlusalaga.

 Tagasisidet komitee asutamisettepanekule on võimalik anda kuni 09.10.2017. Lisa info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius. Standardikeskus kujundab seisukoha ja hääletab hiljemalt 10.10.2017.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2