Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Asutatud uus CEN komitee - Vetikad ja vetikatooted

13.04.2017

Euroopa Standardimiskomitee CEN kiitis heaks ettepaneku asutada uus tehniline komitee "Vetikad ja vetikatooted" (ing.k Algae and algae products).

Komitee asutamise ettepaneku tegi Hollandi standardimisorganisatsioon NEN ning hollandlased asuvad haldama komitee sekretariaati. Komitee töös osalemisest on huvitatud osalema 5 liiget (Eesti ei osale).

Uue komitee käsitlusala kohaselt töötatakse välja Euroopa standardid, mis määratleks vetikate ja vetikatoodete spetsifikatsioonid, klassifikatsioonid, terminoloogia ja määratlusmeetodid. Lisaks antakse juhised vetikate toormena või pooltootena kasutamiseks energia ja mitte-energiaga seotud toodetes. Kui on olemas tööstusharusid, kus on juba kehtivad sellise lähteaine omadusi (kvaliteet ja määratlemine) käsitlevad standardid, siis need loetakse asutatava komitee käsitlusalast välja jäävateks. Lõplik komitee pealkiri ja käsitlusala kinnitatakse CEN tehnikanõukogu (CEN/BT) poole septembris.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2