Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number

19.09.2017

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine (18.09.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

5 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 16475-3:2016 „Korstnad. Tarvikud. Osa 3: Tõmberegulaatorid, seisakuaja avamisseadmed ja kombineeritud sekundaarõhu seadmed. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1993-1-6:2007/prA1 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus“, EVS-EN 61000-5-7:2002 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5-7: Paigaldus- ja leevendusjuhendid. Ümbristega tagatud elektromagnetiliste häiringute vastane kaitseaste (EM kood)“, EVS-EN ISO 22870:2016 „Abikohas testimine (AKT). Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded“, FprEN 60947-2:2014 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 914:2012 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN 13137:2001 „Characterization of waste - Determination of total organic carbon (TOC) in waste, sludges and sediments“, EVS-EN 14095:2004 „Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic dosing systems with aluminium anodes - Requirements for performance and safety, testing“.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 914:2012/AC:2017 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 24 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2