Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Projektkomitee "Maagaasitorustik" jätkab standardimist tehniline komiteena "Gaasitaristu"

23.11.2017

Oktoobris jõustus Eesti standardina maagaasitorustiku projekteerimise nõuete standardi uustöötlus: EVS 884:2017 "Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele". Seni kehtinud väljaandega võrreldes sisaldab uus standard muuhulgas muudatusi normiviidetes, kasutatavates terminites, üldtingimustes jne.

Standardi EVS 884:2017 valmimisega sai täidetud selle koostamiseks moodustatud projektkomitee "Maagaasitorustik" eesmärk ning ühiselt otsustati jätkata valdkonna standardimist tehnilise komiteena.

Standardikeskus registreeris 09. novembril 2017 tehnilise komitee EVS/TK 65 "Gaasitaristu", mille käsitlusalaks on gaasivaldkonna ja -taristu standardimine ning osalemine Euroopa Standardimisorganisatsiooni tehnilise komitee CEN/TC 234 "Gas infrastructure" töös. Komitee asutajaliikmeteks on Eesti Gaasiliit MTÜ, Elering AS, Gaasivõrgud AS, HeatConsult OÜ, Tehnilise Järelevalve Amet ja Inspecta Estonia OÜ. Komitee esimeheks valiti Siim Peetrimägi, aseesimeheks Igor Krupenski ja sekretäriks Tõnis Kukk.

Huvitatud osapooltel on võimalik EVS/TK 65 tegemistega liituda avalduse esitamisel Standardikeskusele või komitee sekretärile. Huvi korral rohkem lugemist standardimiskomiteede kohta leitav siit.

Martin Merimaa
23.11.2017

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2