Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Tarbijakaitse: tarbekaupade ja -teenuste privaatsuslõime

5.10.2017

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO (International Organization for Standardization) on hääletusel uue komitee asutamisettepanek.

Asutatava komitee:

- pakutav nimi „Tarbijakaitse: tarbekaupade ja -teenuste privaatsuslõime“
"Consumer protection: Privacy by design for consumer goods and services".

- pakutav käsitlusala:
tarbekaupade ja -teenuste projekteerimise spetsifikatsioon mis hõlmab nii tarbijate kohalikke privaatsuse töötlemise nõudeid kui ka personaalseid andmekaitse privaatsusnõudeid.
Tarbijate privaatsuse kaitsmiseks hõlmab käsitlusala turvet hoidmaks ära lubamatut juurdepääsu andmetele, mis on tarbijakaitse põhialuseks, ja tarbijakaitse juhtimist isikuandmete ja nende lubatava kasutuse kindlaksmääratud eesmärkide suhtes.
Protsess hakkab põhinema pideva kvaliteeditõusu protsessi standardil ISO 9001 ja standardil ISO 10377 (projekteeritult ohutu toote juhis) ning hõlmab ühtlasi JTC1 turbe ja privaatsuse häid tavasid tarbekaupadele ja –teenustele sobivas käsitlusviisis.

Scope:
Specification of the design process to provide consumer goods and services that meet consumers’ domestic processing privacy needs as well as the personal privacy requirements of Data Protection.

In order to protect consumer privacy the functional scope includes security in order to prevent unauthorized access to data as fundamental to consumer privacy, and consumer privacy control with respect to access to a person’s data and their authorized use for specific purposes.

The process is to be based on the ISO 9001 continuous quality improvement process and ISO 10377 product safety by design guidance, as well as incorporating privacy design JTC1 security and privacy good practices, in a manner suitable for consumer goods and services.

Antud valdkonnaga on seotud tehniline komitee EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“.

Standardikeskus hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 07.12.2017.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust Standardikeskusega.
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2