Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene number

7.07.2017

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene (05.07.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

14 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS JUHEND 4 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.

2 algupärase standardi kehtivuse pikendamine - EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“, EVS-ISO/IEC 27003:2011 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemi teostusjuhis“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit - EVS-EN 50468:2009 „Resistibility requirements to overvoltages and overcurrentsdue to lightning for equipment having telecommunication ports“, EVS-EN 50536:2011 „Protection against lightning - Thunderstorm warning systems“, EVS-EN 50536:2011/A1:2012 „Protection against lightning - Thunderstorm warning systems“, EVS-EN 60300-2:2004 „Dependability management - Part 2: Guidelines for dependability management“, EVS-EN ISO 14372:2011 „Welding consumables - Determination of moisture resistance of manual metal arc welding electrodes by measurement of diffusible hydrogen“.

Teade Euroopa standardi olemasolust -  EN 1993-4-1:2007/A1:2017 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2017, EN 1993-4-2:2007/A1:2017 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2017, EN ISO 11290-2:2017 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 2: Loendamismeetod“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2017.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 923:2014/AC:2017 „Eesti e-arve profiil“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 9 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist!

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2