Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Elektrotehnika valdkonna standardite tähistus muutub

19.12.2017

CENELEC-i (Euroopa standardimisorganisatsioon, mis korraldab Euroopas standardite koostamist elektrotehnika valdkonnas) tehniline nõukogu on otsustanud, et alates 1. jaanuarist 2018 muutub nende standardite tähistus, mis on välja töötatud Frankfurdi kokkuleppe raames ehk Euroopa standard valmib paralleelselt CENELEC-s ja IEC-s.

Sellest tulenevalt hakatakse uusi Euroopa standardeid, mis on identsed IEC standardiga, tähistama EN IEC 6XXXX:20yy. Muudatuseks on  akronüümi "IEC" lisamine standardi tähisesse.

Standardite, mis sisaldavad lisaks IEC standardile ka Euroopa poolseid modifikatsioone, tähistus ei muutu ja need jäävad kujule EN 6XXXX:20yy.

Eelpool mainitud muudatus rakendub kõikidele Euroopa standardimisorganisatsiooni poolt pärast 2018. aasta 1. jaanuari välja antud standarditele. Standardi kavandite, mis on praegu registreeritud standardina EN 6XXXX:20yy ja mis saavad olema identsed IEC standarditega, tähistused muutuvad avaldamise hetkel kujule EN IEC 6XXXX:20yy.

Antud muudatuse eesmärk on toetada standardite kasutajaid Euroopa ja rahvusvahelise standardi vahelise suhte määratlemisel, et kas see on identne või modifitseeritud.

Algupäraseid CENELEC-i standardeid eelnev muudatus ei mõjuta ja nende standardite tähistus jääb endiselt kujule EN 5XXXX:20yy.

 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2