Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number

20.12.2017

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene (18.12.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

5 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 378-3:2016 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid“, EVS-EN ISO 12354-1:2017 „Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon“, prEN ISO 12944-7 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate pinnakattesüsteemidega. Osa 7: Värvimistööde teostamine ja järelevalve“, prEN ISO 12944-8 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate pinnakattesüsteemidega. Osa 8: Kirjelduste väljatöötamine uute tööde ja hoolduse jaoks“, prEVS-ISO 37001 „Altkäemaksuvastased juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard EVS-EN 1870-13:2007+A2:2012 „Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 13: Horisontaalasetusega saeraamid“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 14253-1:2017 „Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications“ eeldatav avaldamisaeg Eesti standardina on 02.2018

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit, nende hulgas näiteks EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 „Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele“, EVS-ISO 11799:2016 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded“, EVS-EN 60947-2:2017 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid“ jne.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2