Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu number

6.02.2017

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu (02/2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

8 uut tõlget kommenteerimisel.

Ülevaatusküsitlusel on 2 standardit - EVS 912:2011 „Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika“, EVS 913:2011 „Kütusetankurid. Taatlusmetoodika“.

Pikendatud  on 1 standardi kehtivus EVS 18002:2009 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. EVS 18001:2007 rakendusjuhised“.

Tühistamisküsitlusel on 11 standardit - EVS-EN 50090-9-1:2005EVS-EN 50267-2-2:2001, EVS-HD 357 S2:2003EVS-HD 370 S2:2003, EVS-HD 374 S2:2003, EVS-HD 417 S2:2003, EVS-HD 431 S1:2003, EVS-HD 445 S1:2003, EVS-HD 453 S1:2003, EVS-HD 462 S1:2003, EVS-HD 475 S1:2003

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 15273-1:2013+A1:2016 „Railway applications - Gauges - Part 1: General - Common rules for infrastructure and rolling stock“, EN 15273-2:2013+A1:2016 „Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 2: Raudteeveeremi gabariit“ ja EN 15273-3:2013+A1:2016 „Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 3: Ehitusgabariidid“ eeldatav avaldamisaeg Eesti standardina on 06.2017.

3 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 60529:2001/AC:2016 „Ümbristega tagatavad  kaitseastmed (IP-kood)“, EVS-EN 61000-4-30:2015/AC:2017 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid“, EVS-ISO 16649-2:2011/AC:2017 „Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod beeta-glükuronidaaspositiivse Escherichia coli arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod temperatuuril 44 °C, kasutades 5-bromo-4-kloro-3-indolüül-beeta-D-glükuroniidi“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 14 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - direktiiv 2014/53/EL raadioseadmed, Määrus 1907/2006 kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (REACH).

Head lugemist!

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2