Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue ISO projektkomitee „Haavatavad kliendid“ asutamisettepanek

7.03.2017

Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO tarbijapoliitika komitee (ISO/COPOLCO) on heaks kiitnud ja ISO liikmetele ettepaneku esitanud uue projektkomitee moodustamiseks, mille eesmärgiks oleks koostada rahvusvaheline standard tööpealkirjaga: „Juhised kõikehõlmavaks teeninduseks - Haavatavas olukorras kliendi tuvastamine ja arvestamine“ (inglise k. Guideline for inclusive service: identifying and responding to consumers in vulnerable situations). Täispikk ettepanek on alla laetav siit (ingliskeelne PDF-fail).

Koostatava standardi eesmärgiks oleks anda organisatsioonidele juhised, kuidas tuvastada haavatavas olukorras kliente ning kuidas asjakohaseid protseduure ja organisatsiooni poliitikat välja töötada, rakendada ning kohasena hoida.

Projekti vedama on pakutud Suurbritannia standardimisorganisatsiooni BSI-d ning rahvusvahelise standardi alusdokumendiks, millest koostamisel lähtuda, briti standardit BS 18477:2010 Inclusive service provision. Requirements for identifying and responding to consumer vulnerability (sisu kokkuvõte ingliskeelse PDF-failina on leitav siit).

Osalemine ISO komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi ja/või kommentaaride korral komitee asutamisettepaneku osas kontaktiks Martin Merimaa (martin@evs.ee; 6055 058).
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2