Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue CEN komitee asutamiseettepanek –Loodusravi valdkonna spetsialistid

9.11.2017

Euroopa standardimisorganisatsioon CEN on esitatud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Professionals in the field of naturopathy. Komitee loomise ettepaneku tegi Itaalia standardimisorganisatsioon UNI ning itaallased on valmis haldama komitee sekretariaati. Itaalias on hetkel kehtiv rahvuslikstandard, mis käsitleb antud valdkonda (UNI 11491:2013 Non-regulated professions - Professionals of naturopathy - Knowledge, skill and competence requirements). UNI standard oleks üheks alusdokumendiks Euroopa standardi koostamisel.

Uue komitee ülesandeks oleks välja töötada uued Euroopa standardid, mis käsitleks/määratleks reguleerimata loodusravi eriala standardimise, keskendudes loodusravi spetsialistide kvalifikatsioonile ja sellega seotud teadmistele, oskustele ja kompetentsile. Lisaks käsitleks tehniline komitee tulevikus valdkonna ravimetoodikaid ja valdkonnaga seotud abivahendeid ja tooteid, mida spetsialistid kasutavad teenust osutades.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud üksi Eesti tehniline komitee.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 30.01.2018.

Osalemine CEN tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2