Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Asutatud on uus CEN-CLC tehniline komitee – Küberturvalisus ja andmekaitse

26.06.2017

CLC tehnikanõukogus on 2017-06-21 heaks kiidetud uue tehnilise komitee „Küberturvalisus ja andmekaitse“ (Cybersecurity and data protection) asutamine. Uue komitee asutamise ettepaneku tegi DIN (Saksamaa), peale nende on komitees aktiivse osalemise huvi kinnitanud ka ASI (Austria), ASRO (Rumeenia), SFS (Soome), SIS (Rootsi) ja UNE (Hispaania). Eesti ei osale. Komitee sekretariaati hakkab pidama DIN.
 CLC tehnikanõukogu otsuse eritingimuseks oli, et uue komitee asutamine ja sekretariaadi pidajaks DIN määramine on heaks kiidetud juhul, kui vastava otsuse teeb ka CEN tehnikanõukogu.

Asutamisettepaneku käsitlusala kohaselt asub komitee koostama andmekaitse, infoturbe ja turbemeetodite standardeid fookusega andmekaitsele kattes kõik areneva infoühiskonnaga külgnevad aspektid, sh tegeletakse vajalike rahvusvaheliste standardite ülevõtmisega. Uue komitee täpne nimi ja käsitlusala selgub hiljemalt komitee avakoosolekuks.

Osalemine CEN-i ja CLC tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel läbi Eesti tehniliste komiteede.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Lauri Pähklimägi.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2