Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number

3.11.2017

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene (01.11.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

7 uut tõlget kommenteerimisel – EN 13445-1:2016/prA2 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine“, EVS-EN 1008:2002 „Betooni seguvesi. Veeproovide võtmine, katsetamine ja kasutuskõlblikkuse hindamine, sh betoonitööstuse jääkvete kasutamine betooni seguveena“, EVS-EN 15258:2008 „Betoonvalmistooted. Tugiseinaelemendid“, EVS-EN 490:2011+A1:2017 „Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon“, prEN 1177 „Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks“, prEN ISO 12944-1 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsepinnakattesüsteemide abil Osa 1: Üldine sissejuhatus“, prEN ISO 17025 „Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard- EVS-EN ISO 10093:1999 „Plastid. Põlevuskatsed. Standardsed süüteallikad“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 17100:2015/A1:2017 „Tõlketeenused. Nõuded tõlketeenusele“, EN 60947-2:2017 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid“ ja EN 62271-1:2017 „Kõrgepingeline lülitus- ja juhtimisaparatuur. Osa 1: Üldliigitus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2017.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 15 uut standardit.

Head lugemist

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2