Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine number

17.05.2017

Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine (16.05.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

4 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Üldreeglid. Täiendavad reeglid roostevaba terase jaoks“, FprEN 61000-6-2:2015 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased põhistandardid. Häiringutaluvus tööstuskeskkondades“, FprHD 60364-7-704:2016 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-704: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ehituspaikade paigaldised“, prEN 1992-4 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni“.

Koostamisel on 3 uut algupärast standardit - EVS 677:2014/prA1 „Teraviljad ja teraviljasaadused. Organoleptiliste omaduste määramine“, EVS 679:2014/prA1 „Teraviljad. Kahjuritega nakatatuse määramine“, prEVS 884 „Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele“.
Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 8:2008 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit - EVS-EN 61000-4-23:2002 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-23: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbance“, EVS-EN 62766-2-1:2017 „Consumer terminal function for access to IPTV and open internet multimedia services - Part 2-1: Media formats“, EVS-EN 62766-2-2:2017 „Consumer terminal function for access to IPTV and open internet multimedia services - Part 2-2: HTTP adaptive streaming“, EVS-EN 62766-3:2017 „Consumer terminal function for access to IPTV and open internet multimedia services - Part 3: Content metadata“, EVS-ISO 5682-1:2002 „Taimekaitseseadmed. Pritsimisseadmed. Osa 1: Pritsi pihustite katsetusmeetodid“.

Teade Euroopa standardi olemasolust -  EN 1993-1-5:2006/A1:2017 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2017 ja EN 1993-1-6:2007/A1:2017 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 3 uut standardit - EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“, EVS-EN 13108-8:2016 „Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 8: Ringlussevõetud asfalt“, EVS-EN 845-2:2013+A1:2016 „Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 2: Sillused“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2013/29/EL Pürotehnilised tooted, Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist!
 

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2