Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue CEN-i komitee asutamisettepanek – Digifilmide säilitamine

28.07.2017

Saksa standardiorganisatsiooni (DIN) algatusel on CEN-is hääletusel „digifilmide säilitamise“ (Preservation of Digital Cinema Movies) komitee asutamise ettepanek, vastamaks IKT standardimiskavas (2017 Rolling plan for ICT standardization) kokkulepitule.

Käsitlusala hõlmab digifilmide säilitamise tarbeks pikaajalise formaadi määratlemist ja standardimist. Lisaks täpsustatakse meetodid andmetervikluse ja kvaliteedi tagamiseks. Formaat on ette nähtud kasutamiseks nii digiteeritud analoogfilmide kui ka uuema digisalvestatud sisu jaoks. Käsitlusala ei hõlma leviformaatide standardimist.

Antud valdkonnal on puutumus tehnilise komiteega EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“.
Arvamusi ja kommentaare uue CEN tehnilise komitee asutamise vajalikkuse osas ootame hiljemalt 10.09.2017. Standardikeskus hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 12.09.2017.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust Standardikeskusega, kontaktiks on Lauri Pähklimägi.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2