Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine number

17.04.2018

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine (16.04.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

2 uut tõlget kommenteerimisel - prEN 1279-1 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 1: Üldist, süsteemi kirjeldus, asendamise eeskirjad, tolerantsid ja visuaalne kvaliteet“, prEN 1279-2 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 2: Pikaajalise katse meetod ja nõuded niiskuse sisseimbuvusele“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 916:2012 „Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit EVS-EN 61360-4:2005 „Standard data element types with associated classification sheme for electric components Part 4: IEC reference collection of standard data element types and component classes“, EVS-EN 62047-15:2015 „Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 15: Test method of bonding strength between PDMS and glass“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit – EVS-EN 13445-1:2016/A2:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine“, EVS-EN 13445-1:2016+A2:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine“, EVS-EN 71-7:2014+A2:2018 „Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid, Määrus (EL) 2016/425 Isikukaitsevahendid (uus), Määrus (EL) 2016/424 Köisteepaigaldised (uus).

Head lugemist
 

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2