Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number

4.12.2018

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene (03.12.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

9 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 12697-12:2018 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 12: Asfaltsegust proovikehade veepüsivuse määramine“, EVS-EN 16779-1:2018 „Tekstiilitooted laste hooldamiseks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid võrevoodites kasutatavatele laste tekkidele. Osa 1: Tekk (välja arvatud tekikotid)“, EVS-EN 16781:2018 „Tekstiilitooted laste hooldamiseks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid võrevoodites kasutatavatele laste magamiskottidele“, EVS-EN ISO 14688-1:2018 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine (ISO 14688-1:2017)“, EVS-EN ISO 14688-2:2018 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 2: Liigituspõhimõtted“, EVS-EN ISO 19493:2008 „Vee kvaliteet. Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks“, prEN 10058 „Kuumvaltsitud latt-terased ja laiad tasaterastooted üldiseks otstarbeks. Mõõtmed, kujumõõtmed ja –tolerantsid“, prEVS-EN ISO 5173:2010+A1 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Paindeteimid“, prEVS-ISO/IEC 19944 „Infotehnoloogia. Pilvtöötlus. Pilvteenused ja -seadmed: andmevoog, andmekategooriad ja andmete kasutamine“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN ISO 19125-2:2006 „Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - HD 60364-8-2:2018 "Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2019

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit – EVS JUHEND 2:2018 „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine“, EVS-EN 124-4:2015 „Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 4: Raudbetoonist restkaevude päised ja hoolduskaevude päised“, EVS-EN 131-3:2018 „Redelid. Osa 3: Märgistus ja kasutusjuhised“, EVS-EN 131-7:2013 „Redelid. Osa 7: Mobiilsed platvormredelid“, EVS-EN 50129:2018 „Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid“, EVS-EN ISO 13850:2015 „Masinate ohutus. Hädaseiskamisfunktsioon. Kavandamise põhimõtted“, EVS-EN ISO 17633:2018 „Keevitusmaterjalid. Täidistraadid ja -vardad roostevabade ja kuumakindlate teraste metallkaarkeevituseks kaitsegaasis ja kaitsegaasita. Liigitus“, EVS-EN ISO 22000:2018 „Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded kõikidele organisatsioonidele toidu käitlemisahelas“, EVS-EN ISO 4259-1:2017 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine“, EVS-EN ISO 4259-2:2017 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja kohaldamine“, EVS-EN ISO 9004:2018 „Kvaliteedijuhtimine. Organisatsiooni kvaliteet. Juhised püsiva edu saavutamiseks“.

Head lugemist

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2