Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number

20.12.2018

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine (19.12.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on 1 uus tehniline komitee EVS/TK 71 „Valveteenused ja -süsteemid“.

6 uut tõlget kommenteerimisel  -  EVS-EN ISO 11699-2:2018 „Tööstuslik radiograafiline film. Osa 2: Filmi ilmutusprotsessi kontrollimine referentsväärtuste kaudu“, EVS-EN ISO 22825:2017 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Austeniitsete teraste ja niklil põhinevate sulamite keevisõmbluste katsetamine“, prEVS-EN 12193 „Valgus ja valgustus. Spordivalgustus“, prEVS-EN 14081-2 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded esmasteks tüübikatsetusteks“, prEVS-HD 60364-8-2 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised“, prHD 60364-8-1:2018 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-1: Energiatõhusus“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 50470-1:2006/A1:2018 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2019, EN 50470-2:2006/A1:2018 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 2: Erinõuded. Elektromehaanilised aktiivenergia arvestid (klass A ja B)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2019, EN 50470-3:2006/A1:2018 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2019, EN 10058:2018 „Kuumvaltsitud latt-terased ja laiad tasaterastooted üldiseks otstarbeks Mõõtmed, kujumõõtmed ja –tolerantsid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2019, EN 12193:2018 „Valgus ja valgustus. Spordivalgustus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2019.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit EVS-EN 358:2018 „Tööasendi- ja kukkumiskaitsevahendid. Vööd ja turvaliinid tööasendi tagamiseks või liikumisulatuse piiramiseks“, EVS-EN 363:2018 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kukkumiskaitsesüsteemid“, EVS-EN 50341-2-20:2018 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)“, EVS-EN 71-14:2018 „Mänguasjade ohutus. Osa 14: Batuudid koduseks kasutamiseks“, EVS-EN ISO 17640:2018 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Ultraheliga katsetamine. Meetodid, katsetasemed ja hindamine“, EVS-EN ISO 50001:2018 „Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega“.

Head lugemist

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2