Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine number

19.03.2018

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine (16.03.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

2 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN ISO 4259-1:2017 „Naftasaadused ja seotud tooted. Mõõtmismeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete määramine“ (ISO 4259-1:2016), EVS-EN ISO 4259-2:2017 „Naftasaadused ja seotud tooted. Mõõtmismeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja rakendamine„ (ISO 4259-2:2017).

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS-EN 14727:2006 "Laborimööbel. Laboratooriumide mahutusmööbel. Nõuded ja katsemeetodid", EVS-EN 15806:2010 "Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Pidurite staatiline katsetamine", EVS-EN 786:1996+A2:2009 "Aiapidamisseadmed. Eeslükatavad ja käeshoitavad elektriajamiga murutrimmerid ja muruservatrimmerid. Mehaaniline ohutus".

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 71-7:2014+A2:2018 „Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2018, EN ISO 11133:2014/A1:2018 „Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine. Muudatus 1“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2018.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-ISO 7890-3:2017/AC:2018 „Vee kvaliteet. Nitraadi määramine. Osa 3: Spektromeetriline meetod sulfosalitsüülhappega“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit - EVS-EN 12604:2017 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Mehaanilised aspektid. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 14891:2017 „Liimiga/seguga kinnitatavate keraamiliste plaatide all kasutatavad vedelana pealekantavad veetõkketooted. Nõuded, katsemeetodid, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine, liigitamine ning märgistamine“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, EP ja nõukogu määrus nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega, EP ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ Toodete turustamise ühine raamistik, EP ja nõukogu määrus nr 1221/2009 Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS), Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, Määrus 305/2011 Ehitustooted, Komisjoni määrused 206/2012 ja 626/2011 Kodumajapidamistes kasutatavate kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuded ja energiamärgistus.

Head lugemist

Print  
Pysiklient2 Infoteenus