Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine number

18.01.2018

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine (16.01.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

9 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 12453:2017 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 12604:2017 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Mehaanilised aspektid. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 13964:2014 „Ripplaed. Nõuded ja katsemeetodid“, prEN 12635 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Kasutamine“, prEN 14782 „Isekandvad plekist katuse- ja seinakatteelemendid. Spetsifikatsioon ja nõuded“, prEN ISO 12944-5 „Värvid ja lakid.Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid“, prEN ISO 12944-6 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate pinnakattesüsteemidega. Osa 6: Laboratoorsed toimivuse katsemeetodid“, prEVS-ISO 31000 „Riskijuhtimine. Põhimõtted ja juhised“, prEVS-ISO 45001 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 1177:2018 „Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation“ eeldatav avaldamisaeg Eesti standardina on 02.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit, nende hulgas näiteks EVS 812-4:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus“, EVS-EN ISO 12944-4:2018 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine“, EVS-EN ISO 14253-1:2018 „Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise otsustusreeglid“ jne.

Head lugemist

Print  
Pysiklient2 Infoteenus