Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Uue Euroopa tehnilise komitee asutamisettepanek - Food authenticity

29.10.2018
Euroopa standardimisorganisatsioonile on esitatud ettepanek asutada uus tehniline komitee –  CEN/TC „Food authenticity“ (Toidu autentsus).
Komitee loomise ettepaneku on teinud Saksamaa standardimisorganisatsioon DIN.

Komitee eesmärk on standardiseerida toidu autentsuse tuvastamiseks analüütiline meetod, lisaks kvantitatiivne analüüs, kus kohane. EL-i liikmed on kohustatud kasutusele võtma meetmed, tagamaks toidu autentsuse, EL-i määruse 2017/625 kohaselt.

Asutamisettepanek on oma käsitlusalalt seotud Eesti Standardikeskuse juurde kuuluva tehnilise komiteega EVS/TK 1 „Toit“.

Eesti Standardikeskus annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 20.11.2018.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt Triin Teppand.
Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2