Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine number

17.05.2018

Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine (16.05.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on uus projektkomitee - EVS/PK 70 „Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard EVS 828:2009 „Sertifikaadid Eesti Vabariigi isikutunnistusel“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivus EVS 846:2013 „Hoone kanalisatsioon“, EVS 848:2013 „Väliskanalisatsioonivõrk“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 691-1:2012 „Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit – EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“, EVS 812-8:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus“, EVS-EN 16932-1:2018 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 16932-2:2018 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 2: Ülerõhusüsteemid“, EVS-EN 16932-3:2018 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 3: Vaakumsüsteemid“, EVS-IEC 60050(702):2001/A3:2018 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed“, EVS-IEC 60050(702):2001+A1+A2+A3:2018 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed“.

Head lugemist

Print  
AK portaal2 Pysiklient2