Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number

19.09.2018

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine (18.09.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

3 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 131-1:2015 „Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed“, FprEN 62115:2016/prAA:2018 „Elektrilised mänguasjad. Ohutus“, prEN ISO 10993-1 „Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 1: Hindamine ja katsetamine riskihaldusprotsessis“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 13549:2002 „Cleaning services - Basic requirements and recommendations for quality measuring systems“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit - EVS JUHEND 4:2018 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“, EVS-EN 12697-23:2017 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 23: Asfaltsegust proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramine“, EVS-EN 13445-2:2014/A3:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“, EVS-EN 13445-2:2014+A1+A2+A3:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“, EVS-EN 13445-5:2014/A1:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, EVS-EN 13445-5:2014+A1:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, EVS-EN 1400:2013+A2:2018 „Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Rõngaslutid imikutele ja väikelastele. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 14511-1:2018 „Õhukonditsioneerid, vedelikjahutusseadmed ja soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks ning protsessi jahutid elektrikompressoritega. Osa 1: Terminid ja määratlused“, EVS-EN 14511-4:2018 „Õhukonditsioneerid, vedelikjahutusseadmed ja soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks ning protsessi jahutid elektrikompressoritega. Osa 4: Nõuded“, EVS-EN 62676-4:2015 „Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 4: Rakendamise juhised“, EVS-EN 752:2017 „Hoonevälised äravoolu- ja kanalisatsioonivõrgud. Kanalisatsioonivõrgu haldamine“, EVS-EN ISO 7027-1:2016 „Vee kvaliteet. Hägususe määramine. Osa 1: Kvantitatiivsed meetodid“.

Taaskehtestatud on sarja EVS-EN 13445 standardite 5 muudatust - EVS-EN 13445-1:2014/A1:2014 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine“, EVS-EN 13445-3:2014/A1:2015 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 3: Kavandamine“, EVS-EN 13445-3:2016/A2:2016 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 3: Kavandamine“, EVS-EN 13445-6:2014/A1:2015 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 6: Nõuded keragrafiitmalmist toodetud surveanumate ja survedetailide kavandamisele ja valmistamisele“, EVS-EN 13445-8:2014/A1:2014 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 8: Täiendavad nõuded alumiiniumist või alumiiniumsulamist surveanumatele“.

Head lugemist

 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2