Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine number

19.02.2018

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine (15.02.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on 1 komitee tegevus - EVS/PK 52 „Tolliteenuste osutajate kompetentsinõuded“.

3 uut tõlget kommenteerimisel - EN 71-1:2014/prA1 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“, EN 71-1:2014/prA2 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“, EN 71-1:2014/prA3 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“.

Tühistamisküsitlusel on 8 standardit - EVS-EN 13463-2:2005 „Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 2: Kaitsmine juurdevoolu takistamise "fr" abil“, EVS-EN 13463-3:2005 „Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 3: Kaitsmine tulekindla ümbrise 'd' abil“, EVS-EN 50132-5-3:2012 „Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-3: Video transmission - Analogue and digital video transmissioon“, EVS-EN 55013:2013 „Raadioringhäälingu ja televisioonilevi vastuvõtjad ja kaasseadmed. Raadiohäiringu tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55013:2013/A1:2016 „Raadioringhäälingu ja televisioonilevi vastuvõtjad ja kaasseadmed. Raadiohäiringu tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55022:2011 „Infotehnoloogiaseadmed. Raadiohäiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55103-1:2009 „Elektromagnetiline ühilduvus. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud audio-, video- ning audiovisuaalsüsteemide ja etendusvalgustuse juhtseadmete tooteperekonna standard. Osa 1: Emissioon“, EVS-EN 55103-1:2009/A1:2012 „Elektromagnetiline ühilduvus. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud audio-, video- ning audiovisuaalsüsteemide ja etendusvalgustuse juhtseadmete tooteperekonna standard. Osa 1: Emissioon“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 10 uut standardit, nende hulgas näiteks EVS-EN 16992:2017 „Tolliesindajate pädevus“, EVS 875-9:2018 „Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod“, EVS-EN 13402-3:2017 „Rõivaste suurustähistus. Osa 3: Kehamõõtudele ja mõõtevahemikele tuginev suurusmärgistus“, EVS-ISO/IEC 27032:2018 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Küberturbe juhised“ jne.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/29/EL Lihtsad surveanumad, Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed.

Head lugemist

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2