Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number

5.02.2018

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene (01.02.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

2 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN ISO 12631:2017 „Rippfassaadide soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutamine“, prEN 16932-1 „Äravoolu ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 1: Üldnõuded“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 911 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS 817:2003 „Toidukartul. Kvaliteedi määramismeetodid“, EVS 818:2003 „Varajane kartul“, EVS-EN 60728-3-1:2012 „Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3-1: Methods of measurement of non-linearity for full digital channel load with DVB-C signals“.

4 uut eestikeelset standardiparandust - EVS 812-2:2014/AC:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“, EVS-EN 1176-1:2017/AC:2018 „Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN ISO 2553:2014/AC:2018 „Keevitus ja külgnevad protsessid. Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel“, EVS-EN ISO/IEC 17025:2017/AC:2018 „Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit, nende hulgas näiteks EVS-EN 1177:2018 „Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks“, EVS-EN 1634-1:2014+A1:2018 „Ukse-, luugikomplektide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsukindluse katsed. Osa 1: Ukse- ja luugikomplektide ning avatavate akende tulepüsivuskatsed“, EVS-EN 16941-1:2018 „Lokaalsed tehnilise vee süsteemid. Osa 1: Sademevee kasutussüsteemid“ jne.

Head lugemist
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2