Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene number

5.06.2018

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene (04.06.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on 1 tehnilise komitee tegevus - EVS/TK 39 „Mänguasjad“.

15 uut tõlget kommenteerimisel – nende hulgas näiteks prEN ISO 19011 „Juhtimissüsteemi auditeerimise juhised“, EVS-EN 62676-4:2015 „Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 4: Rakendamise juhised (IEC 62676-4:2014)“, EVS-EN 16844:2017 „Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgiline ravi“ jne.

Ülevaatusküsitlusel on 7 standardit - EVS 689:2008 „Värske söögipeet“, EVS 690:2008 „Värske kaalikas“, EVS 691:2008 „Värske redis ja rõigas“, EVS 710:2008 „Värsked vaarikad“, EVS 711:2008 „Värsked mustsõstrad“, EVS 712:2008 „Värsked punased ja valged sõstrad“, EVS 713:2008 „Värsked karusmarjad“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard EVS 917:2013 „Meditsiinilised survesukad“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus EVS 916:2012 „Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007“.

Tühistamisküsitlusel on 4 standardit - EVS-EN ISO 11979-9:2006 „Oftalmilised implantaadid. Intraokulaarsed läätsed. Osa 9: Multifokaalsed intraokulaarsed läätsed“, EVS-EN ISO 11979-9:2006/A1:2014 „Oftalmilised implantaadid. Intraokulaarsed läätsed. Osa 9: Multifokaalsed intraokulaarsed läätsed“, EVS-EN ISO 15085:2004/A1:2009 „Väikelaevad. Vettekukkumise vältimise ja esmaabi vahendid“, EVS-HD 586.3 S1:2006 „Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 3: Guide to use“.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 812-3:2018/AC:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit EVS-EN 12467:2012+A2:2018 „Tasapinnalised tsementkiudplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid“, EVS-EN 13445-2:2016/A2:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“, EVS-EN 13445-2:2016+A1+A2:2018 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“, EVS-EN ISO 15614-1:2017 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus“, EVS-HD 60364-7-704:2018 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-704: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ehituspaikade paigaldised“.

Head lugemist

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2