Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Uue ISO komitee asutamisettepanek „Muusikariistad“ (Musical instruments)

1.03.2018

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel SAC (Hiina standardimisorganisatsioon) ettepanek asutada uus komitee: „Muusikariistad“ (Musical Instruments), Hiina on valmis komiteed ka juhtima.

Komitee eesmärk oleks hinnata süstemaatiliselt, põhjalikult ja globaalselt muusikariistade ja nendega seotud toodete hetkeolukorda. Seejärel välja töötada põhistandardid (terminoloogia, metoodika, põhilised muusikariistad), mis pakuksid asjaomastele sidusgruppidele
kasulikke juhiseid.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse  vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 13.05.2018.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2