Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene number

5.07.2018

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene (04.07.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

3 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 752:2017 „Hoonevälised viima- ja kanalisatsioonivõrgud. Kanalisatsioonivõrgu haldamine“, EVS-EN ISO 23279:2017 „Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Vea tüüpide määratlemine keevisõmblustes“, prEN ISO 18593 „Toiduahela mikrobioloogia. Pinnaproovide võtmise horisontaalmeetodid“.

Koostamisel on 1 uus algupärane dokument - prEVS JUHEND 4 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 882-1:2013 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri“.

Tühistamisküsitlusel on 6 standardit - EVS-EN 50521:2009 „Connectors for photovoltaic systems - Safety requirements and tests“, EVS-EN 50521:2009/A1:2012 „Connectors for photovoltaic systems - Safety requirements and tests“, EVS-EN 50548:2011 „Junction boxes for photovoltaic modules“, EVS-EN 50548:2011/A1:2013 „Junction boxes for photovoltaic modules“, EVS-EN 50548:2011/A2:2014 „Junction boxes for photovoltaic modules, EVS-EN ISO 5923:2012 „Tulekaitse ja tuletõrje vahendid. Tulekustutusained. Süsihappegaas“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 71-1:2014+A1:2018 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“ eeldatav avaldamine Eesti standardina 08.2018, EN 1090-2:2018 „Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures“, EN ISO 22000:2018 „Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain“ (ISO 22000:2018), EN ISO 5667-3:2018 „Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples“ (ISO 5667-3:2018) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit – EVS 860-7:2018 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 7: Torustikud, mahutid ja seadmed. Katete ja tugikonstruktsioonide materjalid“, EVS-EN 12697-10:2017 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 10: Tihendatavus“.

Uued harmoneeritud standardid – EP ja nõukogu määrused (EÜ) nr 1221/2009 EMAS ja nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega, EP ja nõukogu otsus nr 768/2008 Toodete turustamise ühine raamistik, Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid, Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, Määrus (EL) 2016/425 Isikukaitsevahendid.

Head lugemist
 

Print  
Pysiklient2 Infoteenus