Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene number

2.08.2018

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene (01.08.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

8 uut tõlget kommenteerimisel EN ISO 6888-1:1999/prA2 „Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parker agarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 2: Alternatiivse kinnitamise protseduuri lisamine“, EVS-EN 12697-23:2017 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 23: Asfaltsegust proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramine“, EVS-EN ISO 9004:2018 „Kvaliteedijuhtimine – organisatsiooni kvaliteet. Juhised püsiva edu saavutamiseks“, EVS-ISO 1996-2:2017 „Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 2: Helirõhu taseme määramine“, prEN 1022 „Mööbel. Istmed. Püsivuse määramine“, prEN 12830 „Temperatuurimeerikud temperatuuritundlike kaupade transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus“, EVS-EN ISO 17633:2018 „Keevitusmaterjalid. Toruja südamikuga elektroodid ja vardad roostevabade ja kuumakindlate teraste kaarkeevituseks kaitsegaasis ja kaitsegaasita. Liigitus“, prEN 1011-3 „Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 3: Roostevabade teraste kaarkeevitus“.

Koostamisel on 2 uut algupärast standardit - prEVS 915-1 „Ehitise projekteerimise riigihange“, prEVS 915-2 „Hoonete ehitustööde riigihangete korraldamine".

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 828:2009 „Sertifikaadid Eesti Vabariigi isikutunnistusel“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 1279-1:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 1: Üldist, süsteemikirjeldus, asendamise eeskirjad, tolerantsid ja visuaalne kvaliteet“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2018, EN 1279-2:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 2: Pikaajalise katse meetod ja nõuded niiskuse sisseimbuvusele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2018, EN 1279-3:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 3: Pikaajalise katse meetod ja nõuded gaasilekkekiirusele ning gaasi kontsentratsiooni tolerantsidele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018, EN 1279-4:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 4: Servatihendi komponentide ja sisetükkide füüsikaliste omaduste katsemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018, EN 1279-5:2018 „Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018, EN 1279-6:2018 „Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018, EN ISO 10042:2018 „Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2018, EN ISO 15612:2018 „Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2018)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2018, EN ISO 18593:2018 „Toiduahela mikrobioloogia. Pinnaproovide võtmise horisontaalmeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 13 uut standardit – EVS-EN 14069:2017 „Lupjamise materjalid. Nimetused, spetsifikatsioonid ja märgistused“, EVS-EN 15956:2011 „Väetised. Mineraalhapetes lahustuva fosfori eraldamine“, EVS-EN 15957:2011 „Väetised. Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuva fosfori eraldamine“, EVS-EN 15958:2011 „Väetised. Vees lahustuva fosfori eraldamine“, EVS-EN 15959:2011 „Väetised. Eraldatud fosfori määramine“, EVS-EN 15960:2011 „Väetised. Üldkaltsiumi, üldmagneesiumi, üldnaatriumi ja sulfaadi vormis üldväävli eraldamine“, EVS-EN 15961:2017 „Väetised. Vees lahustuva kaltsiumi, magneesiumi, naatriumi ja sulfaatide vormis väävli eraldamine“, EVS-EN 16844:2017+A1:2018 „Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid“, EVS-EN 71-1:2014+A1:2018 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“, EVS-EN ISO 5667-3:2018 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine“, EVS-EN 12697-13:2017 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 13: Temperatuuri mõõtmine“, EVS-EN 12697-16:2016 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 16: Vastupidavus naastrehvide toimele“, EVS-EN 1504-10:2017 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 10: Toodete kasutamine ehitusplatsil ja kvaliteedikontroll“.

Head lugemist
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2