Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek „Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework with ISO management system standards“

23.03.2018

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee, mille eesmärgiks oleks koostada rahvusvaheline standard tööpealkirjaga: " Juhised täiuslikkusmudeli integreerimiseks ISO juhtimissüsteemide standarditega" (Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework with ISO management system standards). Ettepaneku projektkomitee moodustamiseks esitasid ühiselt SCC ja BSI (vastavalt Kanada ja Briti standardimisorganisatsioonid).

Projektkomitee eesmärk oleks välja töötada tegevuskava täiuslikkusmudelite ja juhtimissüsteemide standardite tõhusaks integratsiooniks ja rakendamiseks. Soovitakse hõlbustada efektiivset otsuste tegemist, edendada läbipaistvust, uuendusi ja pidevat
parendamist. Plaanitava projektkomitee käsitlusala keskenduks integratsioonile, olemasolevatele parimatele tavadele ja pakuks kasulikke praktilisi nõuandeid paremaks organisatsioonijuhtimiseks.
Töö toimuks kolmes töörühmas.

Eestis on teemaga seotud EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid
ja vastavushindamine“.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 13.05.2018.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius. 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2