Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene number

3.04.2018

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene (02.04.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

1 uus tõlge kommenteerimisel - prEN 16932-3 „Äravoolu ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 3: Vaakumsüsteemid“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 860-7 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine: Osa 7: Torustikud, mahutid ja seadmed. Katete ja tugikonstruktsioonide materjalid“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 846:2013 „Hoone kanalisatsioon“, EVS 848:2013 „Väliskanalisatsioonivõrk“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS-EN 1060-3:1997+A2:2009 „Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 3: Lisanõuded elektromehaanilistele vererõhu mõõtesüsteemidele“, EVS-EN 1993-4-3:2007 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-3: Torujuhtmed“, EVS-EN 50337-5-1:2003 „Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications Part 5-1: Type EC terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 13103-1:2017 eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit – nende hulgas näiteks EVS-ISO 45001:2018 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“, EVS 812-3:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“, EVS-EN 12453:2017 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid“ jne.

Head lugemist

Print  
AK portaal2 Pysiklient2